ارائه حقایق مهم در مورد مهاجرت غیر قانونی

در حال حرکت، مهاجرین در حال ترانزیت را معلومات رایگان، قابل اعتماد و مهم در مورد مهاجرت ارائه میکند.

پیدا کردن معلومات مطمئن و قابل اعتماد در مورد مهاجرت بسیار دشوار میباشد. رسانه ها، قاچاقچیان و حتا افرادی که از جامعه شما قبلا مهاجرت کرده اند، میتوانند برداشت غلطی از مهاجرت و زندگی در یک کشور جدید ایجاد کنند. قاچاقچیان بخاطر کسب درآمد دروغ میگویند. و آنچه در گذشته برای مهاجرین اتفاق افتاده و حقیقت داشت،‌ احتمالا اکنون دیگر نداشته باشد- چون قوانین در کشورهای مقصد تغییر میکند و مسیرها میتوانند خطرناک تر شوند

مشاورین مهاجرت ما، از راه دور میتوانند مشوره رایگان و محرمانه در مورد خطرات و حقایق مهاجرت به شما ارائه کنند تا بتوانید تصمیم آگاهانه ای در مورد سفرتان بگیرید.  

ما کی هستیم؟

در حال حرکت خدمات خط تلفنی از راه دور میباشد که معلومات و مشوره قابل اطمینان برای کمک به مهاجرینی که در مسیر مهاجرت میباشند، بخاطر تصمیم گیری آگاهانه در مورد پلان مهاجرت شان ارائه میکند. ما به چندین زبان در مورد خطرات ناشی از مهاجرت های غیر قانونی و راه های امن و قانونی  معلومات ارائه میکنیم. جهت بدست آوردن تازه ترین اخبار و معلومات در مورد مهاجرت، صفحه فیسبوک ما را دنبال کنید