په انګستان کې ژوند

آیا تاسې يا کوم بل څوک چې تاسې يې پيژنئ انګلستان ته  په ناقانونه ډول سفر کوئ؟

دا چې ناقانونه کډوال يا پناه غوښتونکي په انګلستان کې څه ډول ژوند کوي، د لازياتو معلوماتو لپاره دلته لوستلی شئ.


مالومات په دغه ویبسایټ کې د Home Office له طرفه د بریتانیا د دولت په استازیتوب، وړاندې کیږي. بریتانیا ته د کډوالۍ په اړه د لا مالوماتو لپاره لاندی برښنالیک کېکاږئ او Visas and Immigration برخه پلټنه وکړئ!
www.gov.Uk

boat-danger
انګلستان ته د ناقانونه مهاجرت فزيکي خطرونه (زيانونه)
Legal Risks
انګلستان ته د ناقانونه کډوالۍ قانوني زيانونه
Realities of Life in the UK
انګلستان ته ناقانونه داخليدو واقعيت
Legal and Safe Alternatives
انګلستان ته د سفر قانوني او خوندي بديلونه