‘ኦን ዘ ሙቭ’ ኣብ መተሓላለፍቲ ሃገራት ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘተኣማምን ሓበሬታ ስደት ይቕርብ። ብዛዕባ ዘለዉኹም ሕጋዊ ኣማራጺታት፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ተወሳኺ ሓበሬታ ረኺብኩም ዘተኣማምን ዉሳነ ንኽትወስዱ ንሕግዝ።

ሓያለ ስደተኛታት ሓደገኛ ጉዕዞ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝበጽሕሉ ኣብ መተሓላለፍቲ ሃገራት ይዕገቱ። ዝበዝሑ ካብዚኣቶም ዝኾነ ሕጋዊ ውሕስነት ስለዝዉሕዶም፡ወይ’ዉን ኣብ’ታ ፈለማ ዝበጽሑዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ኪሓቱ ስለዘይመርጹ ንዝተፈላለየ ምዝመዛን በደልን ይቃልዑ። ናብ ኤውሮጳ ኪትበጽሑ ዝተፈላለያ ሃገራት ትሰግሩ ዘለኹም እንተኾንኩም፡ ብዛዕባ ሃደጋታትን ሕጋዊ ኣመራጺታትን ስደት እኹል ሓበሬታ ብምርካብ ዘተኣማምን ዉሳኔ ስደት ኪህልወኩም ይኽእል።

Risks of Irregular Migration
ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት
Safe and legal alternatives
ዉሑስን ሕጋዊን ኣማራጺታት ስደት
Life in Transit
ሓደጋታት ኣብ መሳገሪ ሃገራት
Life In destination countries
ሓደጋታት ኣብ መዓልቦ ሃገር

Are you or someone you know considering travelling to the UK irregularly?